تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آیت الله رجبی:
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اقدامات دشمن موجب شتاب نهضت اربعین و استقبال بیشتر ملت ها از اربعین و نهضت عاشورا خواهد شد، گفت: اربعین تجلی گاه حب الحسین یجمعنا است.
بیش از 60 درصد زنان و دختران ایرانی باوجوداین هجمه‌های سنگین حجاب کامل و برتر را انتخاب کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ای مقاومت فرهنگی زنان و دختران ایرانی است.