تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آیت الله کعبی:
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اقامه عزای امام حسین(ع) در جهت احیای نهضت حسینی واجب است، گفت: دشمن به دنبال ایجاد دوگانگی بین عزاداری و رعایت مسائل بهداشتی است که ریشه و پایه عقلی و منطقی درستی ندارد پس باید عزاداری و احیای شعائر حسینی با رعایت مسائل بهداشتی برگزار شود.