تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

امروز محتواهای ما از اپ استورها حذف می شود و وقتی مردم می خواهند احساسات خود را برای شهادت سردار سرفراز کشورمان شهید سلیمانی بیان کنند، پیش از آنکه محتوایی شکل بگیرد، آنها را حذف کرده و صفحات فعالان فضای مجازی بسته می شود که این رفتار زننده ای است.
وزیر ارتباطات از شناسایی اقدامات خلاف قانون یک شرکت برای خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه با سرویس‌های ارزش افزوده بیش از ۵۰۰ نرم افزار موبایلی خبرداد و افزود: برای رسیدگی بیشترگزارش این موضوع به پلیس ارجاع شدو مبالغ به مردم بازخواهد گشت.