تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بیژن نوباوه:
نماینده ادوار مختلف مجلس با اشاره به اینکه خون بهای حاج قاسم سلیمانی بیرون راندن آمریکا از منطقه است، گفت: سردار سلیمانی مقاومت را تبدیل به یک مکتب و ایدئولوژی مبارزه کرد.
نوباوه در قم:
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از افراد یا همان ساکتین فتنه به دنبال ضربه زدن به کشور هستند که از نمونه های آن می توان به برجام و قراردادهای پنهانی اشاره کرد.