تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به پیاده‌روی اربعین گفت: پیاده‌روی اربعین نماد همکاری، همگرایی، هماهنگی و همبستگی است.