تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آیت الله فقیهی:
عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم با اشاره به اینکه امروز با خدا عهد ببندیم که مطیع دستورات خداوند و ولی فقیه او هستیم، کفت: پیام مهم عید قربان، تبعیت بی چون و چرا از فرامین الهی است.