تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در شب دوم برگزاری عزاداری ماه محرم در قم؛
با برگزاری شب دوم عزاداری های حسینی به جرات می توان گفت هیئت ها الگوی منحصر به فرد رعایت پروتکل های کرونایی برای سایر اجتماع ها هستند.