تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: این سازمان در سال جاری به دنبال پرداخت هزار و 100 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان در چارچوب سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و بازسازی و تولیدی است.
در نیمه نخست سال آینده؛
مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: با گازرسانی به تمامی روستاهای استان در شش ماهه نخست سال آینده، به عنوان نخستین استان سبز معرفی خواهیم شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: حجم سرمایه‌گذاری انجام‌ شده برای واحدهای صنعتی و معدنی استان ۴۸ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال است.