تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش قم فردا از نابسامانی ورودی های شهر؛
ورودی هر شهری اولین فضایی که به چشم هر مسافری می رسد و نخستین تصاویر ذهنی و پیش داوری ها را به وجود می آورد اما امروز در ورودی های قم فقط یک تابلو خوش آمدگویی دیده می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی قم، تمامی تابلوهای ورودی قم قبل از ۱۹ دی در سال جاری دارای محتوای فرهنگی می‌شود.
رئیس شورای شهر قم:
رئیس شورای شهر قم بااشاره به اینکه ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند، گفت: تبلیغات ورودی شهر باید در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.