تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس نظام پرستاری قم گفت: تاکنون ۱۲۱ از پرستاران قم با بیماری کرونا درگیر بودند که ۲۵ نفر از آن‌ها در بیمارستان‌ها بستری و تحت مراقبت هستند.