تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در شب دوم برگزاری عزاداری ماه محرم در قم؛
با برگزاری شب دوم عزاداری های حسینی به جرات می توان گفت هیئت ها الگوی منحصر به فرد رعایت پروتکل های کرونایی برای سایر اجتماع ها هستند.
مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان قم:
مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان قم با اشاره به اینکه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هیئت‌ها، صدای همدلی خود را به دنیا می‌رسانی مگفت: اگر عامدانه شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشود بعد از دو مرحله تذکر هیئت تعطیل می شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از برگزاری جلسه تدوین پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در راستای اجرای گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.