تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سرهنگ علی حسن قیصری با اشاره به شش معبر حادثه خیز در شهر قم اظهار داشت: ۳۵ درصد تصادفات فوتی در این معابر حادث شده است.