تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به شرایط به وجود آمده در رابطه با گسترش بیماری کرونا، از همه کتابفروشی‌ها شهر قم دعوت کرد به منظور تسهیل شرایط ماندن مردم در خانه در پویش «درخانه بمانیم کتاب بخوانیم» مشارکت کنند.