تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

روزنامه جوان نوشت: چند روز قبل اعضای خانواده‌ای در یکی از محلات شرقی تهران مشغول برگزاری مراسم چهلم فرزند ۴۵‌ساله‌شان به نام ابراهیم بودند که ناگهان وی را در میان مراسم عزاداری مشاهده کردند.
مسئول دفتر آیت الله محقق کابلی در قم خبر داد:
مسئول دفتر آیت الله محقق کابلی در قم با بیان این که مراسم چهلم آیت الله محقق کابلی در قم برگزار می‌شود، گفت: آیت الله محمد باقر فاضلی جانشین ، آیت الله محققی کابلی شده است.