تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: شاخص مرگ‌ومیر در استان قم با در نظر گرفتن میزان مرگ‌ومیر کرونا به نسبت بروز و تعداد افراد مبتلای قطعی (تست کرونا مثبت)، عدد ۲.۵۴ درصد به دست می‌آید که در مقایسه با شاخص متوسط مرگ‌ومیر کشوری کرونا که عدد ۵.۷۱ درصد است.
استاندار قم:
استاندار قم گفت: در حوزه اداری برای افرادی که ماسک استفاده نمی کنند ارائه خدمت نخواهد شد و متخلفین از این امر که به افرادی که ماسک نمی زنند خدمات ارائه می دهند مجازات خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه روند بیماری از ابتدای شهریورماه در سطح استان افزایشی بوده است، گفت: مردم باید به ما اعتماد کرده و از همگان رعایت کامل پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی را خواستاریم.