تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای عادی سازی روابط میان برخی کشور‌های مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
بررسی شبکه های اجتماعی کشورهای عربی منطقه و دیگر کشورهای اسلامی دنیا نشان می دهد تقریبا کاربران همه این کشورها در حال انتشار پرحجم مطالبی علیه این اقدام خیانت‌آمیز هستند.