تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تسنیم نوشت:وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح گفت: رزمایش‌های نیروهای مسلح طبق برنامه انجام می‌شود.