تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به اینکه 54 درصد کشته شدگان، تصادفات رانندگی شهر قم موتورسواران هستند، گفت: از خانواده ها درخواست داریم ضمن نظارت بر رفتار ترافیکی فرزندان، برای جلوگیری از آسیب دیدن آنان تحت هیچ شرایطی موتورسیکلت، را در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه و همچنین فاقد کلاه
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان قم مطرح کرد:
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان قم گفت: بیشترین آماری پرونده وارده به دادگاه های کیفری دو مربوط به رانندگی بدون گواهینامه موتوری ها و خودروها بوده است که بیش از 9 هزار پرونده بوده است، سرقت با بیش از 5هزار 900 پرونده در رتبه دوم قرار دارد.
مدیرکل فنی و حرفه ای قم:
مدیرکل فنی و حرفه ای قم با اشاره به اینکه برخی کشورها از گردشگری چندین برابر نفت درآمد دارند، گفت: در متدهای جدید سعی کرده ایم آموزش را به سمت محیط کار ببریم.