پايگاه خبري تحليلي قم فردا qomefarda.ir QomeFarda.ir تنها راه عقب راندن دشمنان ایستادگی شجاعانه است / ملت ایران خائنان و نفوذی ها را تنبیه می کند http://www.qomefarda.ir/news/218973 fa ]]> qomefarda.ir