سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷
کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با قم فردا:
حل مشکل اقتصاد، نیازمند تغییر راهبرد دولت است
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سیستم اقتصادی بین المللی در آستانه یک تحول بزرگ و عظیم است ، گفت: حل ریشه ای مشکلات اقتصادی کشور در گرو تحول در راهبرد و پارادایم اقتصادی است.
اخبار ویژه
آخرین اخبار