سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
عاشورا و اربعین، توطئه دشمنان ایران و عراق را نقش بر آب خواهد کرد
حواشی اخیر پدید آمده در روابط دو کشور دوست و برادر، ایران و عراق و بویژه اتفاق تلخ به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در شهر بصره، ضرورت هوشیاری و دقت نظر مردم و مسئولان دو کشور را می طلبد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار