پایگاه خبری تحلیلی قم فردا
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
در گفتگو با کارشناس دینی مطرح شد؛
دعای عرفه رابطه عاشقانه با خداست/ دعای عرفه را در جمع بخوانید
استاده حوزه و دانشگاه گفت: دعای عرفه در ابتدا یادآوری نعمت های خداوند است در ادامه عشق بازی با خداوند است و در سپس اظهار محبت های خداوند است و بعد از آن انسان خودش شروع می کند به اظهار محبت کردن به خداوند و یک رابطه عاشقانه بین بنده و خداوند در دعای عرفه شکل می گیرد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار