چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
دهه کرامت میراث معنوی و ملی کشورمان است
آیت الله ابوالقاسم علیدوست گفت: در کشور ما مناسباتی که مربوط به ائمه می باشند، علاوه بر اینکه یک میراث اسلامی و معنوی اند، بلکه یک میراث ملی نیز می باشند، زیرا در بسیاری از بزنگاه ها، کشور را همین میراث نگه داشته و موجب اتحاد مردم شده اند.
اخبار ویژه
آخرین اخبار