سه شنبه ۶ تير ۱۳۹۶
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح کرد:
نقل و انتشار مطالب نامعتبر در فضای مجازی از نظر عقلی و شرعی درست نیست
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نقل و انتشار مطالب نامعتبر در فضای مجازی از نظر عقلی و شرعی درست نیست.
اخبار ویژه
آخرین اخبار