شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برگزار می شود؛
اجرای طرح هدیه آسمانی در بوستان های سطح شهر
طرح هدیه آسمانی در بوستان های سطح شهر به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برگزار می شود.
اخبار ویژه
آخرین اخبار