يكشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
با معرفی شریعتمداری به‌عنوان گزینه وزارت کار؛
دهن کجی روحانی به مردم و مجلس ادامه دارد / شریعتمداری به جای عزل دوباره وزیر شد!
حسن روحانی بعد از دادن سمت مشاور به سیف رئیس سابق بانک مرکزی این بار وزیر مستعفی و ناکارآمد خود در وزارت صمت را به‌عنوان گزینه خود برای وزارت کار معرفی کرد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار