چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با قم فردا:
شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت های رهبری را عملیاتی کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه آمار های موجود در خصوص فرهنگ نشان دهنده این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته است اثر گذار اجتماعی باشد، گفت:شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت های رهبری را عملیاتی کند.
اخبار ویژه
آخرین اخبار