دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
مسئول بسیج ورزشکاران استان قم:
اخلاق و فرهنگ سازی دو هدف اصلی بسیج ورزشکاران استان قم است
مسئول بسیج ورزشکاران استان قم گفت:اخلاق و فرهنگ سازی دو هدف اصلی بسیج ورزشکاران استان قم است
اخبار ویژه
آخرین اخبار