يكشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶
شهردار قم خبر داد:
كلنگ‌زني بيش از ۵۰۰ ميليارد پروژه عمراني تا ارديبهشت‌ماه
شهردار قم با تاكيد بر اينكه اقتضائات قم در برنامه‌هاي شهرداري پيگيري و رعايت مي‌شود، از كلنگ‌زني بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان پروژه عمراني در اين شهر خبر داد
اخبار ویژه
آخرین اخبار