چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷
به بهانه فروش خیره کننده آخرین رمان
رویکرد حرفه ای و تلاش خستگی ناپذیر؛ رمز توفیق در تولید اثر فرهنگی
ارتباط مستمر و معنادار رسانه ای و سلوک فردی و ادب و تواضع رضا امیرخانی برای بسیاری از نویسندگان و فعالان فرهنگی الگو و سرمشق مناسبی است ، از این جهت که بدانند تداوم مسیر حرفه ای و خستگی ناپذیری در این جایگاه آن ها را در تولید اثر فرهنگی از جمله کتاب موفق می سازد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار