سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم خبر داد:
همایش همگانی دوچرخه سواری در شهر قم برگزار می شود
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم از برگزاری همایش همگانی دوچرخه سواری در شهر قم خبر داد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار