يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
مدير كل نظارت بر امور عمراني و ساختماني:
هيچ گونه ريزش و تخريب ديوار در تونل غدير قم صورت نگرفته است
مدير كل نظارت بر امور عمراني و ساختماني شهرداري قم گفت:هيچ گونه ريزش و تخريب ديواري در تونل غدير صورت نگرفته و تنها در زير تابليه رمپ جنوب غربي این پروژه شهری ، ريزش خاك صورت گرفته و مشکل خاصی وجود ندارد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار