سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶
پیروزی ناپلئونی سلطان اردوغان؛ دیکتاتوری ترکیه با اختلاف «یک درصدی» قانونی شد
قم فردا: اردوغان با شعار «امنیت ملی» و احیای «عظمت ترکیه» همه پرسی قانون اساسی را به پیش برده، اما به نظر می‌رسد آینده برای نیمی از ملت ترکیه که به همه پرسی رای منفی دادند، مبهم و ترسناک است.
اخبار ویژه
آخرین اخبار