سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
آیت الله خاتمی در اجتماع امروز حوزویان:
4سال بزک کردن آمریکا کافی است؛ این بار در دام اروپا نیفتیم
عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نسخه شفا بخش این ملت که بارها تجربه کرده است نسخه مقاومت و فرهنگ عاشورا می باشد، گفت: 4سال بزک کردن آمریکا کافی است، این ملت را دوباره در دام اروپا نیاندازیم.
اخبار ویژه
آخرین اخبار