جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷
بازی های پاراآسیایی در پیش است/ نگاهی به جایگاه کشورها در بازی های آسیایی 2018
اکنون که بازی های آسیایی 2018 به پایان رسیده و بازی های پاراآسیایی در پیش است؛ لزوم توجه بیشتر به برنامه ریزی در ورزش برای عموم ورزشکاران و بویژه معلولان و جانبازان خودنمایی می کند.
اخبار ویژه
آخرین اخبار