يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
روایت خواندنی از شهید زین الدین؛
برخورد جالب شهید زین الدین با شاگرد مغازه پدرش +تصاویر
جعفری بیان داشت: پدر شهیدان زین الدین زمانی که این مغازه یک حیاط کوچک بود به فعالیت های انقلابی می پرداخت بیشترین فعالیت های انقلابی پدر شهیدان چاپ و توزیع رساله حضرت امام(ره) بود که در زمان پهلوی ممنوع بود.
اخبار ویژه
آخرین اخبار