جمعه ۳۰ تير ۱۳۹۶
معاون آموزش جهاد دانشگاهی قم:
تولید محتوای نوین و جذاب لازمه ترویج حجاب در جامعه است
معاون آموزش جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اگر حجاب بین زنان و دختران جامعه تفهیم شود موثرتر واقع می شود،گفت: این اقدام با جلسات فرهنگی و علمی اقدام پذیر است، باید مطالب تازه و جذاب در زمینه حجاب برای زنان و دختران جامعه ارائه شود و به ارائه الگوهای برتر در زمینه حجاب که به موفقیت رسیدند بپردازیم.
اخبار ویژه
آخرین اخبار