يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
احمد توکلی در قم:
جُرم کسانی که به مفسدان اقتصادی سکه و ارز دادند، از خود آنان کمتر نیست
احمد توکلی صبح امروز در قم تصریح کرد: کسانی که به مفسدان سکه و ارز دادند، جرمشان سبک تر از خود این مفسدان شمرده شده است، در حالی که جرم آن ‌ها از این مفسدان کمتر نیست.
اخبار ویژه
آخرین اخبار