/ فیلم

سازمان تبلیغات مسئول برگزاری مراسم های عزاداری است+ فیلم

جعفری مدیرگروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان قم در میزگرد بررسی ابعاد عزاداری ماه محرم گفت:بازرسان بهداشت بر برگزاری مراسم های عزاداری نظارت خواهند داشت.

دانلود فیلم
http://www.qomefarda.ir/19786
اخبار مرتبط

نظرات شما