يكشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷
سردخانه ای به نام بانک یا بی خیال اسراف...؟!
مشاهده نگاری خبرنگار قم فردا از بی توجهی به مصرف برق؛

سردخانه ای به نام بانک یا بی خیال اسراف...؟!

بی توجهی برخی ادارات دولتی از جمله بانک ها به مساله صرفه جویی در مصرف برق این روزها که مردم با خاموشی های پی در پی مواجه هستند، بیش از پیش زمینه نارضایتی آن ها را فراهم می کند.
اخبار ویژه
  • گزارش تصویری
  • فیلم
آخرین اخبار