/ فیلم / عکس

گپ و گفتی با چند دانشجو/با مدرکت چکار می کنی؟

به مناسبت روز دانشجو پای درد و دل برخی از دانشجویان نشستیم؛ دانشجوها هم با حوصله به سوالات ما از علل نامگذاری روز دانشجو گرفته تا سوالات کلیشه ای مثل اینکه علم بهتره یا ثروت پاسخ دادند، هرچند که پاسخ آنها به سوال ما اصلا کلیشه ای نبود.

http://www.qomefarda.ir/958
کلیدواژه: دانشجو مدرک فیلم
اخبار مرتبط

نظرات شما