پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷
در گفتگو با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد؛
خود دولت ارز را گران کرده!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم هم مرتب مسئله گرانی ارز را با توجه به آنچه مشاهده می کنند تحلیل کردند و معتقد هستند کسی که ارز را گران کرده است خود دولت است و بنابراین به خاطر نفعی که برایش داشته است ارز را گران کرده است.
اخبار ویژه
آخرین اخبار