چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷
افزایش 19.5 درصدی مزد حداقل‌بگیران و 12 درصدی سایر سطوح در مرحله نهایی
اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با افزایش 19.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 و همچنین 12 درصدی سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی روزانه مزد به طور کلی توافق کرده‌اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.
اخبار ویژه
آخرین اخبار