شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
کارشناس اقتصاد بین الملل مطرح کرد؛
اروپا باید در معادلات جدید تجاری خود نقش ایران را مشخص کند/ قابلیت های ایران برای حضور در اقتصاد اروپا زیاد است
شاه ویسی با بیان اینکه دیدگاه دو طرف ایرانی و اروپایی مبتنی بر چارچوب های برد_برد تعریف می شود گفت: برای ادامه آنچه که از آن به عنوان ظرفیت های راهبردی برای استمراربخشی به دوره برجام شناخته می شود،باید روابط اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا تعریف شود
اخبار ویژه
آخرین اخبار