سه شنبه ۶ تير ۱۳۹۶
فعالیت بانک مهر اقتصاد به صورت مستقل ادامه می یابد
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: موضوع ادغام این بانک با موسسات کوثر و ثامن صرفاً شایعه بوده و روند فعالیت های بانک مهر اقتصاد به صورت مستقل ادامه می یابد.
اخبار ویژه
آخرین اخبار