تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گفتگوی تفصیلی با عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم:
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی مهمترین عوامل ترور شهید فخری زاده هستند، گفت: در این شرایط تنها عاملی که می‌تواند دشمنان پلید ما را از این گونه اقدامات وحشیانه باز دارد، پاسخ قاطع، کوبنده و به موقع است.
یادداشت،
ماه ها قبل از شروع انتخابات آمریکا، مشاوران مشترک بین اوباما و بایدن به برخی موضوعات برگشت به برجام اشاره می کردند و مشخص است که به دنبال برگشت به برجام هستند که باید مسئولین و دولتمردان در این خصوص هوشیار باشند تا کشور دچار برجام دیگری نشود.